Učenje z gradivi

Aktivno v naravoslovje 1

dr. Andrej Šorgo (poglavja 4-9), dr. Saša Aleksij Glažar (poglavji 1 in 2) in dr. Mitja Slavinec (poglavje 3)

DZS d.d., 2023

eELE PLUS: osnovni nivo

doc. dr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el. (FE.UNI-LJ), doc. dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž. el. (FE.UNI-LJ), Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el. (SŠTS Šiška), Srećko Simović, univ. dipl. inž. el. (TŠC Kranj), Rado Logonder, univ. dipl. inž. el. (TŠC Kranj), dr. Edi Bulić, univ. dipl. inž. el. (FE, UNI-LJ), Beti Vučko, univ. dipl. inž. el. (TŠC Kranj)

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 2023

eELE PLUS: višji nivo

doc. dr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el. (FE.UNI-LJ), doc. dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž. el. (FE.UNI-LJ), Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el. (SŠTS Šiška), Srećko Simović, univ. dipl. inž. el. (TŠC Kranj), Rado Logonder, univ. dipl. inž. el. (TŠC Kranj), dr. Edi Bulić, univ. dipl. inž. el. (FE, UNI-LJ), Beti Vučko, univ. dipl. inž. el. (TŠC Kranj)

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 2023

eOET1 PLUS

Srećko Simović, univ. dipl. inž., Rado Logonder, univ. dipl. inž., Jože Drenovec, univ. dipl. org., inž. ele., Dragica Debeljak, prof., Zdravko Žalar, univ. dipl. inž., dr. Iztok Humar, univ. dipl. inž., dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž., mag. Edi Bulić, univ. dipl. inž., mag. Marko Papić, univ. dipl. inž., mag. Jože Guna, univ. dipl. inž., Franci Lajovic, elektrotehnik, Uroš Simović, dijak, Metka Avbelj Lajovic, ekonomski tehnik.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 2023

FIZIKA 8: i-Učbenik za fiziko v 8. razredu osnovne šole

Lidija Grubelnik, Dejan Zupan, Marko Gosak, Rene Markovič, Boštjan Ketiš, Robert Repnik, Maja Jug

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 2023

FIZIKA 9: i-Učbenik za fiziko v 9. razredu osnovne šole

Robert Repnik, Milan Svetec, Maja Jug, Tomaž Ahčin, Goran Bezjak, Zvonko Jagličič, Marko Gosak

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 2023

FRIZERSTVO: OSNOVE FRIZERSTVA IN STRIŽENJE

Romana Marolt, Tomaž Turk

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 2023

GEOGRAFIJA 1

Marjana Kralj Serša, Kristijan Jeršin Tomassini, Lea Nemec

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 2023

i-Biologija 1

Iztok Tomažič, Primož Zidar, Jasna Dolenc Koce, Jerneja Ambrožič Avguštin

Mladinska knjiga Založba d.d., 2023

i-Učbenik za glasbeno umetnost 8

Marko Bračič, Petra Brdnik Juhart, Sonja Đevenica, Mira Prel, Tjaša Šimonka Kavaš

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 2023

i-Učbenik za glasbeno umetnost 9

Marko Bračič, Petra Brdnik Juhart, Sonja Đevenica, Tjaša Šimonka Kavaš, Andreja Vahen

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 2023

i-Učbenik za glasbo v gimnazijskem programu

dr. Lorena Mihelač, dr. Marija Mihevc, dr. Žiga Stanič

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 2023


© 2023 Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Vse pravice pridržane.